บรรยายพิเศษ “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับการศึกษา”

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 อาจารย์ไพศาล จั่วทอง หัวหน้าโครงการรณรงค์น้อมนำแนวพระราชดำรัสฯ จัดบรรยายพิเศษ “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับการศึกษา” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ให้เกียรติเป็นผู้บรรยาย และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต มาเป็นประธานเปิดงาน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=1354

Number of View :728

Comments

comments