วิศวฯ มช. สืบสานพระพุทธศาสนา หล่อเทียนพรรษาเตรียมถวายวัด

 

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนผู้อาวุโสคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2560  เพื่อร่วมสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน เนื่องในโอกาสเข้าพรรษา วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยจะนำเทียนพรรษาที่ได้ไปถวายยังวัดป่าปงสนุก ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ในวันที่ 7 กรกฎาคมนี้

Number of View :736

Comments

comments